Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2015

comeoneskinnylove
20:29
5756 89f3 390
Reposted from1923 1923 viaohwowlovely ohwowlovely

May 25 2015

comeoneskinnylove
20:49
Obrączka ślubna jest zakładana na serdeczny palec lewej ręki, ponieważ to jedyny palec, którego żyła jest bezpośrednio połączona z sercem.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaohwowlovely ohwowlovely
comeoneskinnylove
20:49
7788 dd56
Reposted fromsoSad soSad viaohwowlovely ohwowlovely
comeoneskinnylove
20:48
8456 98e4 390
Reposted fromdreamadream dreamadream viainochi inochi
comeoneskinnylove
20:47
Człowiek rzadko bywa zadowolony:albo obawia się, że jest mu za dobrze, albo narzeka, ze mu źle. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
comeoneskinnylove
20:46
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
comeoneskinnylove
20:44
comeoneskinnylove
20:40
1134 87d7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohwowlovely ohwowlovely

May 07 2015

comeoneskinnylove
20:27
1806 2636 390
Reposted fromchief chief viaequilil equilil
comeoneskinnylove
20:27
Wyrażaj się
Reposted fromPawelS PawelS viasatyra satyra
comeoneskinnylove
20:21
6564 3c57 390
Reposted fromothershe othershe viaohwowlovely ohwowlovely
comeoneskinnylove
20:20
7221 a3ab 390
comeoneskinnylove
20:20
1326 1d97 390
Reposted fromnaciol naciol viaohwowlovely ohwowlovely
comeoneskinnylove
20:15
1133 4567 390
Reposted fromretaliate retaliate viaohwowlovely ohwowlovely

May 04 2015

21:06
5783 fc9c 390
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viasatyra satyra
comeoneskinnylove
21:02
comeoneskinnylove
20:58

To, co wiel­kie i piękne, rodzi się przez cierpienie.

— bł. ks. Jerzy Popiełuszko
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
comeoneskinnylove
20:58
kwiecień plecień
Reposted frommajkey majkey viapastelina pastelina
comeoneskinnylove
20:57
Cellulit u mojej kobiety jest jak wgniecenie na moim aucie. Może nie wygląda to ładnie, ale to jest moje auto i jest ono najlepsze na świecie.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss vianoti noti
comeoneskinnylove
20:56
Jeśli ktoś nie podziela twoich poglądów, a ty wciąż pozostajesz przy swoim, to znaczy, że rozpoczął się u ciebie jeden z najważniejszych procesów, jakie mogą spotkać człowieka. Samodzielne myślenie.
— Maciej Frączyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl